is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor God en voor de Kerk ! Een detachement van 80 mannen onder het geleide van twee heldhaftige officieren, Guillemin en de Quelen, spoedt haastig voort, den vijand tegen, naar Monte-Libretti. In dat detachement zie ik verscheidene Vlamingen, onder andere Duforêt van Veurne met zijnen besten krijgsgezel De Coester van Adinkerke, Leopold De Coester die, den dag te voren te biecht en te communie geweest, met den brand der goddelijke liefde in zijn hert, naar het slagveld trok gelijk de martelaars ten tijde van Nero naar 't coliseum van de brieschende leeuwen.

Monte-Libretti is een oud steedje met poorten en vestingen versterkt en op eene hoogte gelegen. Drij honderd stappen van daar ligt er een breede diepe gracht met eene steenen brug om over te gaan. Aan die brugge gekomen, ontvangt het detachement eene losbranding van geweerschoten. Het was eene bende Garibaldiers die hun daar den weg aflagen. In een, twee, drie, maken er de Zouaven meê gedaan. De Garibaldiers nemen de vlucht, latende tien van hunne mannen gevangen in de handen van de Zouaven, die dan al verder opklimmen naar het steedje waart. Al met eens, een nieuw vuur van geweerschoten ! drij honderd Garibaldiers zaten verdoken in de wijngaards aan beide kanten van de baan. Rap gelijk de bliksem, vliegen de Zouaven de wijngaards in, vallen met de bajonet de vijanden op het lijf, en loopen al dooreen met hen tot in de poorte van Monte-Libretti.

Het is daar dan, in den donkeren avond, dat die bloedige slachting begint, dat hardnekkig gevecht van 1200 Garibaldiers tegen 80 Zouaven, 120 Garibaldiers tegen 8 Zouaven, 60 tegen 4, 30 tegen 2, 15 tegen 1! De bajo-