is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreuken op rijm onthouden best (blijven best in het geheugen, se retiennent le mieux).

OVERTREKKEN voor Overtrokken worden, fr. se couvrir de nuages: de lucht overtrekt (wordt met wolken overtrokken).

SLUITEN voor Gesloten worden, fr. se fermer: wanneer sluiten de stadspoorten 's avonds (op welk uur worden zij gesloten) ?

SPINNEN voor Gesponnen worden, fr. se filer: dat vlas en spint niet gemakkelijk (is niet gemakkelijk om spinnen, ne se file pas facilement).

UlTBLEEKEN of UlTWASSCHEN voor Uitgebleekt of Uitgewasschen worden, fr. disparaitre par le blanchiment ou la lessive : zulke vlekken en wasschen noch en bleeken nooit uit.

VERGETEN voor Vergeten worden, fr. s'oublier : geleden smaad en vergeet niet licht (wordt niet licht vergeten, ne s'oublie pas vite).

VERKOOPEN voor Verkocht worden, fr. se vendre : die ware en verkoopt niet meer (wordt niet meer verkocht, ne se vend plus).

WEVEN voor Geweven worden, fr. se tisser: dit garen weeft moeielijk (is moeielijk om geweven te worden, se tisse difficilement).

En meer anderen die men dagelijks hoort bij t volk.

Trouwens in de schrijftaal zegt men ook b. v.:

brouwen voor Gebrouwd worden, fr. se brasser, fig. se tramer: " Er brouwt iets tegen u, il se brasse quelque chose contre vous. „ (Kramers' Wdb.)

heeten of Noemen voor Geheeten of Genoemd wor-