is toegevoegd aan uw favorieten.

Langs de wegen der beproeving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven en telkens wandelde hij hem te gemoet, hoe langer, hoe verder. Zou ze hem niet schrijven? Zou ze kwaad zijn, wijl hij niet gekomen was? Zou ze te ziek zijn misschien, om te schrijven? Hij beefde bij die gedachte. Zou ik niet teruggaan, overwoog ie iederen dag, doch steeds verlegde hij zijn plan tot morgen.

Door den wind geschud, piepten de boomen om het kasteel, in stroomen plaste de regen. Paul besloot thuis te blijven. De bode zou toch wel niets hebben! Hij bleef doorlezen in het oude foliodeel, dat ie onderhanden had.

„Jonker een brief voor u", schrikte hem op uit zijn ingespannen lectuur.

De lakei bood hem op een schaal den brief.

Hij scheurde den omslag open, las en viel hevig ontsteld in zijn breed eiken leunstoel.

Op verzoek van Guly berichtte haar vader hem, dat zijne dochter was overleden; hare laatste woorden waren een verzoek geweest, de chrysantheems van Paul neer te leggen op haar graf.