is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men was voor de eigen schade zelf aansprakelijk, wat misschien 't best 't geheugen scherpt!

Zoo de handel. En verder?

Nog is usance bij troonsopvolging en gewichtige gebeurtenissen gezanten en gezantschappen te zenden; zoo men niet zelf gaat, of naaste bloedverwanten.

En in vroeger tijd worden tal van boden en boodschappers in de rekeningen van land en stad vermeld (i). Zeker, die boden brachten ook brieven en schriftelijke bevelen en besluiten over.

De tochten evenwel van Duitsche koningen, van hertogen, graven en heeren, als zij « den loialen besoecke » brengen door hun gebied, wijzen er op dat mondeling 't meest werd afgedaan.

Met signalen —• : « de sjouw hijsen » (2) of de « beam » zetten, om tijd te winnen, maar anders mondeling, was de oproep voor den oorlog : misschien met vertoon van 'n « waarteken » : in den vorm van 'n houten zwaardje met inschrift (3).

Mondeling was recht en rechtspraak. Geheel anders is 't nu. Een berg schrifturen wordt nu gewisseld over en weer. Bij de dagvaarding, ook een schriftelijk stuk, wordt bij 't overhandigen er van de gedaagde of een van zijn huisgenooten nog « aangesproken », of zooals 't heet in 't exploit: dit afgegeven, « sprekende met N. N. ». De rechterlijke instructie en het getuigenverhoor is mondeling, al wordt alles in schrift vastgelegd.

(1) Zie de Grafelijkheids Rekeningen van Holland; de Cameraers Rekeningen van verschillende steden. Over die van Deventer : HettemaTelting, jEen Bezoek aan een Nederlandsche stad in de eenwt blz. 52 en aant. : naar Amsterdam, Antwerpen, Luik, Keulen, Ribe, Lübeck, Rostock...

(2) Zie daarover Taal en Letteren, I, 249.

(3) Zie hierna, blz. 21, vv., als hiervoor althans dit « houtje • diende.