is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mondeling was de doem, die uitgesproken werd op de dingplaats; zooals nog in gerechte. Nu wordt het vonnis schriftelijk thuis bezorgd, bij verstek; — toen was die na de dagingen niet kwam, zonder geldige redenen ter verontschuldiging, « vredeloos » (1).

Mondeling werd ook, zoo de vorst gratie gaf, de « genade » afgekondigd; een « bode » bracht deze vaak ter elfder ure, of te laat, op de gerechtsplaats.

Ook de administratie werd nog veel mondeling gedaan; toch werden schriftelijk rekeningen al opgeteekend; en daarbij « cedele > overgelegd; in de XIVe eeuw o. a. bij de oorlog van Albrecht tegen de Frie-

_l_

zen; deze waren gewaarmerkt vaak met « geteykent » (2), of « aldus +|+ geteykent » (3); de onkosten

werden vergoed « gelikerwijs als die rolle inhout» (4).

Dit was evenwel nog uitzondering; t meeste werd mondeling afgedaan,

(1) Zie mijn Aant. bij Reynaert, vs. 1343, »376/7-

(2) De Oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren met de Friezen, in de laatste jaren der XIV eeuw, naar onuitgegeven bescheiden door Dr. Eelco Verwijs, blz. 23, 382.

(3) Aidblz. 243, 244.

(4) Aid., blz. 367.