is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kon ook bestaande alphabetische glossaria tot een grooter combineeren; op verschillende wijze : of de reeksen overnemen, of te werk gaan als bij 't aanleggen van een eerste alphabetische woordenlijst, en de verschillende lemmata met hun explicamenta vermengen.

't Eerste deed de vervaardiger van de Expositio ■vocabulorum rarorum (i); deze zijn « uit verschillende verzamelingen ontleend »; de schrijver gebruikte ze gelijktijdig, « want na elke letter is een terugkeer tot de aanvang te bespeuren, zoo na « cutine » volgt « cavalius », na « pulix » : « pansa »; verder komen zelfs « een aantal woorden in losseren alphabetischen samenhang » voor.

Met kleine alphabetische reeksen had dit doen weinig bezwaar. Waren ze groot, dan had vermenging veel voor. Daar men de hoeveelheid, die op te nemen was, kon overzien, was niet noodig, als bij 't interlineaire glossen-verzamelen, voor elk letter-ab, -ac, enz. een nieuw blad te nemen, maar volstond 't kolomsgewijze eenige plaats open te laten.

Een mooi voorbeeld hiervan is het nog ongedrukte, onbekende Glossarium Trevirense III.

Is 't al van gewicht als Planten-glossarium, als een « class-glossary > derhalve, — nog belangrijker is 't voor de Nederlandsche lexicologie : omdat de ver-

(i) Handschrift op de stadsbibliotheek te Trier, met meest Hoogduitsche, enkele andere glossen; Gallée drukte 't af in het Tijdschrift v. Nederl. Taal- en Letterkunde, XIII (1894), 268-282. Zie daar blz.282 vv.

't Zelfde geval geelt sweet aan voor het Angelsaksisch EpinalErfurt glossarium; dit was « compiied partly from non-alphabeticalglossaries, partly Irom ad-order ones, the former being thrown into ai-order, the two groups being kept apart under each letter » yOldest English Texls, p. 33). Ditzelfde constateert ook Stalzer voor een groot deel van de Euchanusglossen, die aan 't eind van een letterrij zijn opgenomen in het zoogenaamde « Hrabanisch-Keronische gloisar ». Vgl. Graïer Eestgade 1909, S. 80, vv.