is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beide zouden in later tijd verwerkt zijn in een

alphabetisch geordend, het zoogenoemde «Corpus » (i).

*

* *

Glossaria kunnen op nogTandere wijze zijn ontstaan ; sommige toch van de Angelsaksische zijn wel aangelegd door zendelingen die^'t eerst 't'evangelie in Kent predikten (2). Zoo doen nogjdeze propagandisten, in onze Oost, waarvan de woordenlijsten blijkfgeven, die nu en dan gepubliceerd worden, de « Sprachbüchlein » die ze maken.

Er zijn lijsten bewaard van Latijnsche zaaknamen gegroepeerd naar lichaamsdeelen, planten, [dieren, vogels, visschen, metalen; en daarachter staan opgenomen de Germaansche equivalenta.

Deze « Vocabularii rerum », « class-glossaries », « Sache-glossarien », systeem- en fgroepsglossaria behooren tot de oudste. Ze geven de lemmata'en explicamenta, natuurlijk in den onverbogen vorm. Later zijn deze ook opgenomen in de alphabetische glossaria. En dit verklaart dat o. a. in Engeland[(3) daarin zooveel van deze soort zaakwoorden voorkomen.

Deze soort van « Sache-glossarienj» vindt men ook wel in Duitschland. Van de « Kasseier Glossen » o. a. wordt gezegd : « (der Grund-stock) könne von einem der frarfkischen glaubensboten in Bayern selbst zusam-

(1) Ed. Hessels (1890 Cambridge-press); alle bij Sweet, Oldest English Texts, p. 35 ff.; 't « Corpus » is '1 zelfde als 't Angl.-Sax. Vocab. bij Wright-Wülcker, I, 1 ff.

Over deze glossen zie O. B. Schlütter, Zu Sweet's Old est English Texts, in Anglia, o. a. XXII; en XX (1898), en Holthausen, ald. XXI (1899), 2ji (contra Schlütter).

En vooral K. W. Gruber, Die Hauptquellen d. Corpus, EpinalundErfurterglossar in Romanische Forschungen, XX (1907), 393-495»

(2) Vgl. Sweet, Oldest Englith Texts, p. 11/2.

(3) Ibid. p. 12.