is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xr.

Schiftings-aan wij zi ngen.

De jongere glossaria zijn derhalve samengesteld door combinatie van oudere.

Zonder deze oudere zelf is 't natuurlijk onmogelijk met zekerheid aan te wijzen welke woorden, uit het eene, welke uit een andere kleinere collectie genomen zijn. En nu zijn de meeste oudere, misschien alle, verdwenen.

Toch is er nog een indice te vinden : de eigenaardige overeenkomst in spelling en beteekenis van vele woorden.

Zoo valt in 't Glossarium Bernense op te merken dat na mens, cogitatio, cogitatus, — deze alle drie de woordspelling « gedachte » staat; maar na intentio en opera « gedagte »; achter : propositum « gedegte ». Na custodia staat er « wachte » zoo ook na custos « wachte », en na excubie; evenals achter excubare « wachten »; maar specula heeft achter zich « wagte », als specularj « wagten », en speculator « wagtre », naast speculatio « wagtinge ».

Verschillende samenstellingen kan men aanwijzen, die op « -bom » uitgaan, andere die met « -boum » zijn gespeld.

Ook kan gegroepeerd op deze wijze : mansuetus met « saegte », mansuefacere « saegten », mansuetudo « saegtheit », naast placabilis « saegteleke » en placare « saegten »; maar clementer met « sachteleke », dementia met « sachtheit »; daaren-