is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« mitis » saegte, en « mite » seegteleke, « lenis » sachte naast « leniter » saegteleke, « placare » saegten : « mansuescere » saegten, « mansuetus » saegte, « mansuetudo » saegtheit;

« levis » lichte, « leviter » ligteleke, « lcvitas » lichtheit, « egilitas » ligtheit; _

« scrutinium » besuokinge, « Ecrutarj » besuoken, « scrutator » besucre, « visitator » besukre, « visitatio » besukinge; « cupiditas » giregheit, « cupidus » girech, « avarus » gireg, « avaritia » giregheit.

Treffend gaat ook hiertegen in dat naast « obstetrix > heuemuder, een < obstetricare > wesen hefmuder; en een « confraternitas » gebruderscap naast « confrater > gebrueder voorkomt.

Ten slotte is afdoende argument dat « matertera » eens met muje, en nog eens met moye geglosseerd wordt, evenals ook na « soror matris » staat moye.

Is nu niet het bedenkelijke van deze vindingrijkheid dat « pour besoin de la cause » betwijfeld wordt of na pape wel terecht « sune » staat. Er komt toch ook nog reconciliatio c sune » in 'tzelfde glossarium voor (i); dus is 't eene te conjectureeren. Ook zou 't een vergissing wezen dat crapula met « overat » en een verderen keer met « oversat » was geglosseerd; er moet dus « crapulatus » gelezen.

Zoo verleidelijk is dit systeem, dat men variante spellingen gaat aanmaken als ze er eventueel met ziin : na cippus komt « stoech » voor, een dialectvorm van « stoc » (2); 't moet evenwel in 't bedachte systeem een spelvariant zijn van den glossaarcompila-

(,) Hoe deze beide te verklaren zijn, volgt uit het hiervoor mede-

gedeelde op blz. 47> vv«

(2) Zooals in Glossarium Trcvirense UI ook Stoec.

Voor de c : ch vgl. Kern, Limbutqsche Sermoenen § 90, vv.