is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tor, en zoo wordt voorgesteld « stoech » te verbeteren (?) in « stocch » (i); dus met cch : nu, een spelvariant is dit wel zeker.

Mogelijk is het uit-spoor-raken veroorzaakt doordat in het uitgegeven glossarium de Dietsche explicamenta waren vooropgezet, en de Latijnsche lemmata achteraan geplaatst; dit zou ook verklaren waarom sommigen geregeld over de vertalingen in 't Latijn spreken (2).

Wanneer nu zelfs vakmannen zich laten verleiden, is 't een reden te meer om geen enkel handschrift, zelfs niet met glossen, anders uit te geven als ze bewaard zijn.

Men wil meest met den tekst te wijzigen deze bruikbaar, duidelijk en leesbaar maken voor een publiek van niet-eigenlijke vakmannen; maar een scherpzinnig geleerde wordt er door verbijsterd; en zoo hém dit overkomt, kan men het een leek kwalijk nemen? Te

(1) Franck, Taaien Letteren^ VIII, 390.

In een later artikel, in Paul u. Braune's Beitrage, Bd. XXVIII (1902), s. 368 ff. over oude spelling, en om deze in nieuwerwetsche uitgaven te normaliseeren naar een nu-methode, wil Franck deze « fratzen » allemaal weglaten ; alleen vragen we, in verband daarmee : hoe komt dan in casu onze glossaarcompilator met zijn « litteiare tatigkeit » tot zijn recht?

(2) Verdam in 't Middelndl. JVab., b. v. VI, 1596 i. v. ronken, en Franck, Taal en Letteren, VIII, inzonderheid blz. 340/1 — (hoewel deze in 't begin van zijn artikel de juiste verhouding meedeelt).

c Dass wir es mit einem bewussten system zu thun haben, kann man auch daraus abnehmen, dass sich an alphabetisch erster stelle, (— hier is 't eerste Dietsche woord bedoeld, maar deze staan niet in alphabetische orde) oder bei der normalen lateinischen übersetzung die normale schreibweise findet Mit vorsicht kann man das system denn auch wohl dazu benutzen, die gangbaren sprachformen des verfassers, seine eigentliche orthographie und auf grund dessen seine heimat zu ermitteln ».