is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dit systeemglossaar wel vrij bewerkt, maar toch bewerkt naar een Latijnsch glossarium; daarnaast staat het merkwaardige van Alexander Neckam (i). wright geeft met zeker enthousiasme een overzicht van den inhoud van dit werk (2), dat in 't Latijn geschreven is, maar doormengd met interlineaire Latijnsche, Middelengelsche en Oudfransche glossen ? meestal met « noten » er tusschen, soms zelfs met groote uitweidingen in 't Oudfransch.

Dat werk, getiteld De Ustensilibus, « singularly enough for an ecclesiastic begins with the kitchen, describes its furniture and implements and their several uses, and treats of the articles of food and the methods of cooking them. He then turns to the possessor of the house, describes his dress and accoutrements, wheti remaining at home or when riding abroad, and introducés us in the sequel to his chamber and to its furniture. The chamber-maid is next introduced to us, with her household employments; and we are taken to the poultry-yard, with a chapter on the cooking of poultry and fish, and on the characteristics of good wine. We are next taught how to build a feudal castle, to fortify it, to store and to defend it; and this leads us naturally to the subject of war in general, and to arms, armour, and soldiers. From this we return to matters of a more domestic character, — to the barn, the poultry-yard, and the stable, and to that important occupation of mediaeval domestic life, weaving. The occupations of

(1) 1157 (SeP1-) — I2I7 ! Latijnsch dichter; eerst in Dunstable, gaat later naar Parijs, daar student, later professor; A° II86 weer naar Dunstable ; ten slotte abt in Cirencester (1213). Vgl. Th. Wright, Biographia Brittanica litteraria, II, 449.

(2) Hadden we alvast deze soort beschiijvingen van de inhoud maar van de meeste glossaria! 't Zou wenschelijk wezen, zoo ieder die 'n glossarium kent of vindt, daarvan een soortgelijk « regest» geeft, in een of ander tijdschrift.