is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-verschijnselen, w. o. ook « versuchten », en « grimmen ». De kleeding geeft hij in onderdeelen, en bijzonderheden; zelfs het (penula) « versleten cleet », de « broetburse » en de (impedium) « overscoe » worden vermeld.

Hij vervolgt met de dieren, wilde en tamme, en kruipende; waarbij opvalt dat tusschen (caballus) « henxt », en (equa) « merie » ingelascht is : talpa « molwerp », camelus « alwunt »; — de volgorde is trouwens zeer afwisselend doordat soms 't alphabet is gevolgd; — dan komen de zoetwater- en zeedieren, waaronder « walvisch » en « zehont », « moschel » en (rustupa) « bocke », en « crabbe » zoowel als 't merkwaardige (serostinus) « stocvisch » of < houtijc », en « ael » en (alloca) « guap » en (murenula) « negenoghen »; daarna de vogels in rijk getal; met de insecten, maar deze met vogels dooreengemengd.

Dan komt hij bij boomen en struiken, en riet, met hun onderdeelen; ook enkele vruchten noemt hij.

De schrijver gaat terug naar den mensch, geeft de benamingen, familiebetrekkingen, waardigheden, dienstverhouding, met verscheidene Latijnsche expliceeringen.

Hij behandelt verder het huis, de woning in haar onderdeelen, van de deur (met de grendels) en 't hek, en het dak, de muren en vensters, en wat daar achter schuilt, 't huisraad, beddegoed, en de materialen, van kamer als keuken, — doormengt dit vaak met instrumenten; benoemt den stal, den tuin, en huisdierenverblijf, vruchten- en granenbergplaatsen, met wat er in en bij behoort; voedsel, levens-, genotmiddelen, kruiden en planten, onkruid, bemesting.

Na 't huis gaat hij de « craem » nauwkeurig na met stoffen, kostbaar en algemeen gebruikt, en gekleurd; gaat om 't broodbakken, eerst den molen, met zijn bijzonders, en zijn produkten beschrijven; dan de bak-