is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerij met toebehooren : ook baksels, sauzen, vleezen C. a., — zelfs de (tarmus) « made » ontbreekt niet. De koopers en gasten komen, en keuren verder wat « ghestich » is, waarna eenige producten nog aangeboden worden.

Dan kleedt en ontkleedt hij den ridder, met zijn paard, en zijn wapens, zijn gereid, en zijn « berre > of (reda) « slede »; vestigt de aandacht intusschen op schepen en scheepsdeelen in bijzonderheden; dwaalt zoo af naar de smederij, waar hij al 't gereedschap opnoemt, en wat aan smeedwerk er vandaan komt, wat hem naar de uitrusting van de oorlogsruiter terugbrengt, tot in kleinigheden; om te eindigen met op enkele ijzeren huiselijke werktuigen te wijzen.

Dit glossarium is dus geheel voor de praktijk van 't leven ingericht, 't orienteert in de wereld, die om

de mensch-zelf heen gegroepeerd is.

*

* *

De glossen vermeerderen in bijzonderheden onze kennis van allerlei. Wel kunnen we die ook uit de Romans verzamelen (1). In 't proza zoowel van 't Recht als van 't Geestelijke, vinden we schatten nog te ontginnen, op elk terrein; in de Rekeningen ligt nog een massa verscholen.

In werken, als Maerlant's Naturen Bloeme, en Yperman's Chirurgie, Bartholomeus de Engelsman z'n Boeck van der proprieteyten der dingen; in andere natuur- en geneeskundige werken, als de Viere Complexien, een Gelaetkunde en Cyromanchie, een Physiologie en Der Mannen ende Vrouwen Heymelijcheit en andere Heymelicheden, Recepten en Trac-

(i) J.Te Winkel bouwde zoo Het kasteel in de dertiende eeuw, geschetst volgens de gedichten van dien tijd (Groningen, 1879}*