is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgesproken, maar als een g (als de Duitsche in gut) of mogelijk een k met vóór de r gereduceerden toon.

In 't Glossarium Trevirense II komt b. v. nu voor adhleta kempe; en agustus c milde » : de -dh- en -a• zijn markant.

Wordt in 't Glossarium Bernense hier en daar de minder geaccentueerde toon niet aangeduid met u in subtular (subtalar), « schoe »?

Mijn kennis van de middeleeuwsche uitspraak van het Latijn is te gering, om hier te beslissen; ik vestig de aandacht er opnieuw op (i).

(i) Over een ander groot belang van deze eigenrardige spellingen, zie bij XI, boven blz. 69.