is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waargenomen uitwerking, of 't zelfde gebruik was aanleiding daartoe, 't Best blijkt dat voor Nederland uit de Lijst van Nederlandsche Volks?iamen van Planten.

Toch is 't verschil tusschen « Elleborum » en « marubium » nog al groot (i).

In Engeland is de naam « harehound » voor « marrubium vulgare » nog in gebruik; « its aromatic bitter juice is much used as a remedy for coughs, etc. Hence extended to several allied herbs — harehound proper being ihen distingui.^hed as Common or white » (2).

Deze andere planten zijn de « base harehound, lamium album », de witte doove netel;de « black,fetid, stinking harehound, ballota nigra » — zie vorige ncot! — en de « water harehound, Lycopus Europaeus. »

Daar nu hun beteekenen zou (3): « the hoary strong scented » (4), kan deze naam aan meer planten gegeven; en dus ook van de « helleborus » gebruikt (5).

(1) Nederlandscheplantennamen .'Helleborus niger, nieskruid, nieswortel, wrangkruid, wrangwortel, heilig-kerskruid. — Hd. nieswurz, engl. setterwort. — Heil. viridis, wrangwortel, vuurkruid. — Marrubium vulgare, malrove, witte andoorn, longekruid. — Hd. andorn, gottes-vergiss, « lungen-kraut » (glosse bij Diefenbach, Glossarium Latino-germaniciuri)\ engl. hare-, hoar-houna, marvel. [Ballota nigra, foetida, stinkende andoorn, — ballote. — Hd. gottes-vergiss, schwarznessel, engl. harehound. — pra(s)sium, « antorn », gotes vergetene (bij Diefenbach, a. w.].

(2) MURRAY, A new English Dictionary, i. v.

(3) Zie vooial de vei klaring van GallÉE, Tijdschrift voor Neder/, Taal- en Letterkunde, XX, 57. — M. HöFLER, Deutsches Krankheitsnamenbuch (1899), 242, wil het verklaren als « aus dem Hünsche — oder Ungarnlande hereingebracht.

(4) Vgl. Skeat, Etymological Dictionary, i. v.

(5) Dit nieskruid was beroemd zelfs : c The hellebore was believed to be a remedy against maaness.» Wright-Wülcker, Anglo-saxon and Old-English Vocabularies, koi. 397, n.

Ook veratrum (aioum) werd nieskruid genaamd « weil ihre wurzel, in puiverisierter gestalt der nase zugeführt, ahmich wirkt, wie die ihrer namensschwestern Helleborus viridus und niger >,