is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar nu hun(ne) ook « zwart » kan beteekenen (iy — dat o. a. in de beeknaam Hunnepe o. a. bij Deventer in vroeger tijd, voorkomt —, is de naam van « elle-

borum nigrum » op zichzelf een duidelijkheid (2).

*

* *

Naast oude namen, kunnen ook oude woordvormen voorkomen. Dit spreekt bijna van-zelf.

't Berner Glossarium heeft crusibolum « crusul » (3), cynamonium scortsule « scortsel van canele » (4); oliva « oliva » en formula « vorma » en fetus « draganda »; het Haarlemmer Glossarium siligo « roggho », exalare « vtdomon ». Daar kunnen schrijffouten in zijn; evengoed als verschreven kan wezen de tweede u in « crusul » naar de ie, en de laatste o in « vtdomon » en in « roggho » naar de ie, of zelfs in 't laatste woord naar de uitgang van 't Lat. siligo.

Fr. Söhns, Unsere PJlanzen, Ihre Namenserklarung und ihre Stelling in der Mythologie und im Volksaberglaubeti (1912), s. 34.

(1) Zie Helm, in Paul u. Braunes Beitrage, XX(1905), s. 328.

(2) InAelfrics Vocabulary (Xe eeuw) staat E 11 eborum vel veratrum, « wodethistel » (bij WRlGHT-WiiLCKER, Anglo-Saxon and Old'English Vocabiilciries, kol. 135); elders komt dit Elieborus voor met cwedeberge thung » (Wright-Wülcker, a. w. kol. 391)»

't zelfde glossarium eliforus wedeberge odhdhe ceaster sesc (a. w. kol. 391).

Dit * thung » bracht me — zie de Iüleiding op het Nederduitsch Glossarium van Bern, blz. xiii — op het idee of * hun ' voor « thuug » kon staan, en daarin moest verbeterd!

Pecca v i! —

Ook aconito wordt in Engelsche Vocabularen (VIII* eeuw) met « thungas » weergegeven (bij wright'wülcker, a. w., kol. 3, 9 = sweet, Oldest English Texts, 36/7 : Epinal-Erfurt Glossary en Corpus Glossary).

« Helleborus niger » heet in 't oudzweedsch « thuDg > vergift; ohd. Luparia thunc, « wol ■= ags. thung », vergifiig wolfskruid, steinmeyer» slevers, Althochdeutsche Glossen, Hl, 719, en noot.

(3) Bij Diefenbach : kruselin (n° 67); kruseln (133); krus (77) r becher (5^).

(4) Geeft de Vocabularius Copiosus.