is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedit. | Selich man[| de nycht ne vu°r in dem rade vncier|| lude vnd in dem wege der sundgeyn|| nycht ne stuntvnd in dem zetele der|| lantsogt nycht ne sat. Sed in lege Aomim\\ voluwtas eius et in lege ei«j meditabitur die|| at nocte. | Wer in dey he. vnses heren|| ys syn wylle. und an syner e. denket|| dages vnd

nachtes At erit tarnqua lig||nuw

f° 57 v.

et qui bona egeru?/t ibunt in vitam eter|]na;« qui vero mala in igne»z etemum vnd da|] den gude dyne varet in dat ewyghe le||ven dey auer daden vuele in dat ewyghe|| w°r' ec est fides katholica qua/« nisi quisq«z'f|| fidelit^T ürmileique crediderit saluus esse norcjj poterit Dyt is dey cristelike gheloue zo wey des nycht truelike gheloue hey ne|| mach nycht syn behalden.

Of in het Dietsch ook van die dubbeltalige handschriften voorkomen, waar 't Latijn en de vertaling öf in ongelijke halve regels, óf in twee kolommen, öf wel op de linker bladzijde 't origineel en op de tegenovergestelde rechter de overzetting (i)? Ook deze kunnen naar interlineaire teksten zijn gemaakt.

Van de eerste soort zijn in 't Oudhoogduitsch de Exhortatio ad plebem christianam, hs. A; van de laatste hs. B, van 't zelfde stuk, en meer andere; een tweekolommige is de Tatian (2).

(1) Wat de twee laatste vragen betreft : ja wel! (belicht van de Vreese).

(2) Zie hierna blz. 118, noot 3.