is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI.

Onze Dietsche glossenrijkdom.

Oudhoogdaitsche, Oudsaksische en Angelsaksische verzamelingen van deze merkwaardige glossen zijn in de laatste jaren uitgegeven door sxeinmeyeh, Sievers, Wadstein, Gallée, Napier, Sweet, W right-Wülcker, Skeat, Cocquaine; terwijl vele anderen nog grootere en kleinere collecties publiceerden, inzonderheid in tijdschriften.

Van de Nederlandsche glossen bestaat nog geen verzameling.

Wel zijn er kleinere, en fragmentarisch bewaarde uitgegeven, o. a. door Franck in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde XVIII (1899), blz. 282 vlg., naar een handschrift dat thans te Keulen berust; en door Beets een fragment van een Vocabularius in hetzelfde tijdschrift XIII (1894), blz. 77-83. Gilliodts-van Severex gaf, onder den titel Glossaire Flamajid-latin du XIII= siècle, de zoogenaamde Oila patella uit in de Bulletins de la Commission Royale d'hisloire de Belgique, 4e serie, t. IX (1881) p. 169-208; welke Olla patella opnieuw en beter werd uitgegeven door A. Scheler in de Revue de l'Instruction publique en Belgique, t. XXVI (1883), p. 291299 en 385-397. en t. XXVII (1884), p. 259-167 (1). Mijn uitgave van het Berner Glossarium (2) verscheen

(1) Bericht van de Vreese.

(•!) Waarin, tegen mijn zin, de woordvolging gewijzigd is, en 'c Lim•burgsch explicamentum voorop geplaatst; zie Inleiding.