is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1889, terwijl Gallée van het Glossarium Harlemense de interessantste glossen publiceerde in de Taalkundige Bijdragen I (1877) (1). De Kleefsche Teuthonista I en II van Van der Schuren (1467) werd docr Verdam in een omwerking herdrukt (•896) (2).

Hoffmann von Fallersleben in zijn Horae Belgicae VII. gaf eenige extracten, van het Berner Glossarium en van eenige Ex quo's.

Deze had in de Antiquiteiten van Westendorp en Reuvens, II (1823), blz. 296 tot 307, al een excerpt gepubliceerd, uit « een handschrift op perkament, van de XlVe eeuw » (3); ook met het Dietsch voorop, in omgekeerde volgorde dus.

Zoo heeft ook Mone verschillende gedeelten en excerpten laten drukken in zijn Quellen und For-

(1) Van dit Glossarium Harlemense had Dr. Bellaard een copie voor de pers gereed liggen; met zijn sterven is de uitgave achterwege gebleven.

(2) Deze uitgave is ook in omgezette orde, wat al 'n onjuisten indruk geeft, evenals de uitgave van 't Glossarium Be men se.

Jammer dat het Kleefsch dialect is vermiddelnederlandiseerd; en een « quasi-Middelnederlandsch lemma » voorop komt : waardoor« das bild vom charakter der mundart unter den normalisierten vormen untertaucht» (Franck, Anzeiger f. deutsches Altertum, XXIV, s. 146 n.).« Overhaast, onvolledig en oncritisch zijn de Latijnsche woorden overgenomen zonder te letten op de wijze van ontstaan » (Bellaard, Gert van der Schuren's Teuthonista, blz. 112 n.). Ten onrechte zijn woorden geconjectureerd : «parner» is in « parher » veranderd; « hueeken » in « huereken » (ald.); ook is « sul > geen synoniem van t axe >, maar een samenstelling, Mnd. « sulexe >.

Een laatste woord van den vorigen regel (die guet | wete), de exphcamenta van « angeli bonum scientes » is als afzonderlijk artikel opgenomen. Zoo staat er : « Fi- | iscus », maar 't laatste deel, met een verwijzenden « haak >, als slot van den vollen regel: meel Budel. Cribrum, cribellum ; wat aanleiding geeft tot een woord Fimeel (ald. blz. 6 n.).

(1) 't Handschrift zou in Trier zijn. Voor zoover ik kan nagaan, is dit niet een van de Glossaria Trevirensia I, II of III. Ook de Vreese kan het nog niet thuis brengen.