is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVe eeuw (i);— of « Alcies, in Psalmos Commentarius » (XIVe eeuw) ook Dietsche glossen inhield?

Is een gedeelte van de boekerij niet nog in Straatsburg bewaard?

In 't klooster Windesheim stond in de boekenkasten een « Catholicon »; ik vond 't nóch in Zwolle noch in Deventer, is 't misschien in Hamburg terechtgekomen?

Zoo zal er nog zooveel te vinden en op te sporen zijn, zoowel in ons eigen land, als buiten 's lands. Laat

ieder zijn aandacht overal er op gevestigd houden.

*

* *

Ook moeten de Nederduitsche en zelfs de Middelduitsche glossaria nagekeken; vooral de jongere. Daarin zijn vaak Nederlandsche verwerkt; de invloed van de Gemmulae (2) valt duidelijk te herkennen (3); wat geen wonder is : de Gemmulae stammen uit Antwerpen, uit Noord-Nederland (4).

In een Vocabularium Rerum (5) komt o. m. voor bij Eutropulus, het onmiskenbaar Nederlandsche woord « lor-man » ! En van een Latijnsch Nederduitsch Vocabularium schrijft DiEFENBACH : « vocalium singularis ratio ad Batavicae obvias prope accedit » (6).

(1) Zie K. O. Meinsma, Middeleeuwsche Bibliotheken (1903), blz. 255, 252. — acquoy, Het klooster te Windesheim, III 28, II 199, 234.

(2) Zie hiervoor, blz. 64.

(3) Diefenbach, Novum Glossarium, p. xiii.

(4) Bellaard, Gert vander Schuren's Teuthonista, blz. 30.

(5) N° 32 in Diefenbach, Novum Glossarium i. v.

Vgl. ook l* 33.

(6) Van 1.0 ii, in zijn Glossarium Latino-Germanicum, p. XIV.