is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude glossen en hun beteekenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV.

Wijze van uitgeven.

Zooveel mogelijk dient het geheele handschrift afgedrukt, niet alleen de glossen; maar ook de bladvulling, de recepten, tooverformules, geheimschrift, en wat er verder in voorkomt: dit geeft tegelijk een blik in wat bijeenhoort; — 't wijst verder de scholen aan, en de onderwijsmethode (i).

In elk geval dient dit alles nauwkeurig beschreven en eenige proeven er van althans meegedeeld.

Zoo is 't eerste 't geval met het Maastrichtsche handschrift, waar het eene Glossarium staat « hinter einer Menge lateinischer Recepte, welchen es gleichsam zum Commentar diente » (2), en vóór een Latijnsch tractaat « de physiomantia et chiromantia »; verder staat er in 'n gedicht, en spreekwoorden; aan 't begin een verhandeling over den dierenriem; aan 't slot een groot getal Dietsche recepten.

De plantenglossen in Koningsbergen (3) komen voor in een handschrift met varianten inhoud: zoo

1. het Prognosticon Galieni;

2. Medische recepten;

3. Nicolaus Salernitanus antidotarium;

4. een register;

5. van denzelfden een Tractatus de dosibus medi-

cinarum;

(1) Vgl. Steinmeyer, Althochdeutsche Glossen, IV, Vorwort, s. vu.

(2) Mone, Anzeiger zur Kunde der deuischen Vorzeit, 1837, g. 282.

(3) Zie hiervoor, blz. 130.