is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichters uit Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Ia die Konsentrasiekamp 49

Aan 'n Seepkissie 50

Die ou Blikkie 51

Slampamperliedjies 55

Die Einde 56

In ons Daë 57

Insulinde 58

Dood en Lewe 59

Treurlied 59

Op moed-verloor se Vlak 60

Dr. D. F. MALHERBE.

Geboren 1881 tc Daljosaphat (Paarl), Schoolmakker van Totius op de Gedenkschool der Hugenoten. Studie in de Letteren te Stellenbosch, daarua in Duitsland (Freiburg). Na zijn terugkeer bij het onderwijs werkzaam, tans hoogleeraar te Bloemfontein (Grey Kollege).

Blz.

Tevredenheid 62

Die Aandblom 65

Die lied van die Nagwind 66

Awendblik 67

Na die droogte 68

Die eerste Afrikaner 71

Uit „Oorlog" * 73

Die stem van die Wind 74

Die see is vol van Eeuwigheid 76

Slaap 77