is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichters uit Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O helder, helder, helder son,

Strooi oor die graf jouw glans: Het meelij met die lelieblom En met die wilgerkrans!

OP MOED-VERLOOR SE VLAK.

Jij vra mij: „Is jij dapper ?

„En hoop jij nog te win,

„Hoe hoog ook stijg die donker wolk,

„Hoe hard die taak is vir ons volk,

_ . i. • ii

„Hoe klein die kans, die moed noe minr

Jij vra mij: „Is jij dapper f „En is dit naar jouw sin?" —

Ik antwoord: „Nee, nie dapper! „Ik is te sleg en swak,

„Ik weet, die taak is al te groot; „Mijn hart is bijna hoop-ontbloot: „Ik dool op Moed-verloor se vlak." Ik antwoord: „Nee, nie dapper;

„Ik is al halfpad mak." —

Jij vra mij: „Glo jij seker,

,.Dat God sal uitkoms gee?

„Ons het so baje hard geveg

„En moed en hoop en krag ia weg;

„Daar is geen hoop op uitkoms, nee!

Jij vra mij: „Glo jij seker

„Met oë blind van wee?" —