Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. HOLLAND.

*Algemeene Nederlandsche Geheel Onthouders Bond.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Alkmaar.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Amsterdam.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Arnhem.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Deventer.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Enschedé.

♦Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Gorredijk.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Haastrecht.

♦Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Langedijk e. o.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Nijmegen.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Veendam e. o.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Velsen e.o.

*Alg. Ned. Geh. Onth. Bond, afd. Winschoten.

Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk.

*Amsterdamsche Studenten Geheel Onthouders Vereeniging, Amsterdam. *Artsen Geheel Onthouders Vereeniging.

*Bond van Gemeenteraadsleden in Nederland.

*Bond van Anti-Rev. Gemeenteraadsleden in Nederland.

Bond van Nederlandsche Onderwijzers.

*Bredasche Onderwijzersclub voor Drankbestrijding, Breda.

♦Centrale Drankbestrijding, den Haag.

♦Coöperatieve Vereeniging „de Volharding", den Haag.

♦Dekenale Bond, Amsterdam.

♦Diocesane Drankbestrijders Bond, Bisdom Haarlem.

♦Diocesane Drankbestrijders Bond, Bisdom 's-Hertogenbosch.

♦Diocesane Mariabond, Bisdom Haarlem.

♦Diocesane Mariabond, 's-Hertogenbosch.

♦Diocesaan Secretariaat van Mariavereenigingen, Bisdom Breda.

♦Drankweer Comité, Deventer.

♦Drankweer Comité, Hengelo (O).

♦Federatie Waterland, Ilpendam.

♦Geh.Onth. Prop. Club van Post-, Telegraaf-, en Telefoon Ambtenaren en -Beambten. ♦Gemeentebestuur Enschedé.

♦Gemeentebestuur 's-Gravenhage.

♦Gemeentebestuur Maastricht.

♦Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, Hoofdbestuur.

♦Geref. Vereen, voor Drankbestrijding, afd. Amsterdam.

♦Humaniteit. Vereeniging voor Geheel Onthouding, Rotterdam.

♦I.O.G.T., Groot Secr. E. Altink, Utrecht.

♦I.O.G.T., Loge de Goede Hoop, Delft.

♦I.O.G.T., Loge Houw en Trouw, N°. 15. Utrecht.

♦I.O.G.T., Loge Volharding, Amsterdam.

♦Kruisverbond, afd. Aarle-Rikstel.

♦Kruisverbond, afd. Abcoude.

♦Kruisverbond, afd. Alkmaar.

♦Kruisverbond, parochie St. Bonifacius, Amsterdam.

♦Kruisverbond, Sancta Maria Magdalena, Amsterdam.

♦Kruisverbond, St. Vincentius a Paulo, Amsterdam.

♦Kruisverbond, parochie St. Willebrordus, Amsterdam.

♦Kruisverbond, afd. Bolsward.

♦Kruisverbond, afd. Buggenum.

Sluiten