Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE REGELING.

NIEUWE REGELING.

Dat Hij, het noodzakelijk achtende bij wijze van voorloopigen maatregel voor Java en Madoera eene betere regeling te treffen ten opzichte van de bevoegdheid om het in werking brengen van ondernemingen voor de bereiding van suiker op den grondslag van overeenkomsten met de bevolking te verhinderen, wanneer daarvan voor de Inlandsche bevolking nadeelige gevolgen verwacht worden;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van N ederlandsch-Indië;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Dat Hij, het noodzakelijk achtende door nadere voorzieningen de oeconomische belangen te beschermen van de Inlandsche bevolking op Java en Madoera, waar die belangen benadeeld kunnen worden door bet uitbreiden van bestaande of het in werking brengen en drijven van nieuwe landbouwondernemingen, welke geheel of gedeeltelijk berusten op den grondslag van overeenkomsten met de bevolking;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië.

Heeft goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met intrekking van de ordonnantie van 9 April 1894 (Staatsblad n°. 87) en met buitenwerkingstelling, voor zooveel de onder de toepassing der volgende bepalingen vallende landbouwondernemingen betreft, van de resolutie van 3 Februari 1836 n°. 11 (Staatsblad n°. 10) en van de ordonnantie van 29 Maart 1866 (Staatsblad n°. 27), te bepalen:

Toelichting.

Sluiten