Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenstemming met de wenschen van belanghebbenden wijziging te brengen in de krachtens de ordonnantie in Staatsblad 1899 n°. 263 verleende vergunningen, anterieur aan de inwerkingtreding der verordening in Staatsblad 1905 n°. 148, alsmede tot afwijzing c. q. van daartoe strekkende verzoeken.

Sluiten