Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de slotbepaling van het vroegere artikel, de verplichting tot inbeslagneming en verbeurdverklaring der bij het ontdekken der overtreding aangetroffen gebouwen, loodsen, schuren, werktuigen of gereedschappen en landbouwproducten, is niet overgenomen, deels weder omdat de verbeurdverklaring van alles, wat op de onderneming wordt aangetroffen, veelal een te gestrenge maatregel zou zijn, anderdeels, wat de inbeslagneming van landbouwproducten betreft, omdat dit middel niet vrij is van practische bezwaren.

Sluiten