Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam, hetwelk bestaat uit de tertiaire vakken G 4 tot en met G 9 en de secundaire vakken U en V; voor het overige gedeelte van het gebied is de sluiting opgeheven (Bijblad 7077); k. het gebied, gelegen in de afdeelingen Bandjarnegara en Poerbolinggo der residentie Banjoemas, tusschen de rivieren Serajoe, Klawing en Peketjangan en bevloeid door de aftappingen uit eerstgenoemde rivier op eenigen afstand benedenstrooms van de hoofdplaats Bandjarnegara;

l. vervallen; het meerbedoeld tijdstip werd vastgesteld op

1 Januari 1910 (Bijblad n° );

ra. vervallen; het meerbedoeld tijdstip werd vastgesteld op 1 Januari 1905 (Bijblad n°. 6257);

n. het gebied, bevloeid door de aftapping uit de Brantasrivier bij Mritjan, gelegen in de afdeelingen Kediri en Berbek der residentie Kediri;

o. vervallen; het meerbedoeld tijdstip werd vastgesteld op

1 November 1905 (Bijblad 7077);

p. het gebied, bevloeid uit de Kedoengkandang-leiding, zijnde eene aftapping uit de kali Amprong, bij de desa KedoengKandang, gelegen in de afdeeling Malang der residentie Pasoeroean, met uitzondering van het gedeelte van dit gebied, hetwelk gelegen is ten noorden van de desa's Patoekredjo, Boering en Boeloepitoe;

<7 en r. vervallen; de sluiting werd opgeheven (Bijblad 6798).

Sluiten