Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restaurant Victoria, Breestraat 53,

Telefoon 430.

Diners vanaf f 0.80 Plats dn Jour f G,5V

Zaal disponibel

Beleefd aanbevelend

Hote! Café Restaurant „de Toelast."

STEENSTRAAT 55, Tel. Interc. 48. Logies vanaf f 1,50 Hotel geopend de geheele nacht.

voor nabroodjes enz.

A. TV. BEIJERSBERGEN.

Café Restaurant

„PE GOUPEJi LEEUW"

Nieuwe Rijn = LEIDEN.

SAMBAI.LANS

en alle Indische Ingrediënten van TOKO BETAWIE, den Haag, zijn voor Leiden en Omstreken uitsluitend

verkrijgbaar bij S. A. BROERSE

DROGISTERIJ „BOERHAAVE"

§

Haarl.straat 7u, Telef. 784

I Wiener en Van Vlitsen

Gevestigd 1851 HOOGSTRAAT 226, Rotterdam

1 Indische uitrustingen ustslustend naar maat

'HERMAN NYPELS

HELDER. Telef- Interc 140

LEVERANCIER VAN

j Iiidisclie

Civiele en Militaire Kleerïermakerij Coupeur door het geheele rijk te ontbieden

Vraagt Prijscourant

B. van Danfzia Dzn.

Gevestigd sinds 1870.

Fabriek van:

INDISCHE UITRUSTINGEN (naarnM).

Ook voor Dames. Voordeelig en Solinde Prijscourant franco. MIDDENSTEIGER 5a & 5b. ROTTERDAM.

Aanvragen gelieve men te richten direct tot de firma of tot hare Vertegenwoordigsters te Leiden.

Mevr. Wed. Dr. Schilham, Maria Gondastraat 9. „ „ Lancel-Witmans, Kort Rapenburg 11.

Zeer goed adres voor:

Gepantserde Hut-, Mail- en Boekenkoffers

Groote sorteering BEUGEL-, HIIT- en REISKOFFERS in diverse maten en prijzen, licht en soliede, eigen fabrikaat.

Rundlederen Suit-Cases en Citybags. Amerikaansche Suit-Cases. Handkoffers, plaidriemen, enz. FA-BF11K.jA.JSJ T,

J. DE VRIES,

HollatnderstraiEit 65,

DEK HilG.

Sluiten