Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si 3*)

DE METHODEN

* TOT HET OPSPOREN *

* * VAN VERGIFTEN « *

* IN DE X1XDE EEUW. «

* *REDE* *

UITGESPROKEN BIJ DE HERDENKING VAN DEN STICHTINGS-DAG DER UTRECHTSCHE HOOGEo o SCHOOL DOOR o o D\ H. WEFERS BETTINK, o o HOOGLEERAAR. o o

O O O UTRECHT. STOOMSNELPERSDRUKKERIJ O O O O O O O L. E. BOSCH & ZOON. MDCCCC. O O O O

Sluiten