Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tempeldienst werden ingewijd, een plechtigen eed van geheimhouding moesten zweren. Op het schenden van dien eed stond de straf van den perzikboom. Het is bekend, dat in de zaden van de perzik een stof voorkomt, waaruit het hevig vergiftige cyaanwaterstofzuur kan worden bereid, een in onverdund en toestand, snel werkend vergift, en uiterlyk op het lijk geen sporen van een gewelddadigen dood achterlatende.

Het is niet onmogelijk , dat de bereidingswijze van dit sterkwerkende vergift, aan de wetenschappelijk in menig opzicht hoog ontwikkelde Egyptische priesters bekend was.

In Numeri 5 : 24 wordt gesproken van „bitter water", dat als middel van rechtspraak, een soort van Godsoordeel, aan van ontrouw beschuldigde vrouwen door den priester zal worden gegeven. Wat daarmede wordt bedoeld is ons onbekend.

Een hooge trap van ontwikkeling is echter voor het kennen van vergiften geen vereischte. Bij natuurvolken, die op den weg der beschaving nog nauwelijks de eerste schreden hebben gezet, vinden wij die kennis reeds, voornamelijk toegepast op het vergiftigen van wapenen.

Stanley vond in de binnenlanden van Afrika bij het door hem beschreven dwergvolk pijlen in gebruik, waarvan de spits was bestreken met een uiterst gevaarlijk vergift. Dit vergift bereid uit een roode, in de onafzienbare wouden waarin hij het dwergvolk aantrof, levende mierensoort, heeft een snel doodende werking.

Ook de Somali-negers vergiftigen hunne wapenen, en doen dit door de punt te dompelen in het vochtige zeezand.

Yan ptomatinen en toxinen, waarover straks, weten die negers niets. Een toeval waarschijnlijk heeft hun doen vinden, dat het vochtige zand waarin door de ebbe uit de zee organismen zijn achtergelaten, die door de tropische

Sluiten