Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vinden van arsenicum was daardoor mogelijk geworden ; ook van de verschillende metalen, lood, koper, kwik enz. waarvan de verbindingen vergiftigingen kunnen veroorzaken , was het vinden nu betrekkelijk gemakkelijk.

Ik plaatste het arsenicum daórom op den voorgrond , omdat de verbinding daarvan als rattenkruit bekend , verreweg het belangrijkste aandeel had aan vergiftmooi'den.

Merkwaardig is het na te gaan, hoe n& het bekend worden der methode van Fresenius en Babo , het aantal moorden door rattekruit is verminderd. Zeker, het bewijs dat die vermindering daarvan het gevolg was, zal wel moeilijk onomstootelijk kunnen worden geleverd. Het samenvallen wettigt echter het vermoeden, dat zekerheid in de opsporing en vermindering van het aantal misdadige vergiftigingen door rattekruit, met elkander in verband staan.

Het aantal vergiftigingen met doodelijken afloop door rattenkruit, bedroeg in Frankrijk van 1835—40 100; in het volgende vijftal jaren, dus tot 1845, steeg het tot 179. In de vyf volgende jaren, het tijdperk , waarin de overtuiging zich begon baan te breken, dat rattenkruit met zekerheid gevonden kon worden, daalde het cijfer tot 169, in de vijf aan vijf daarop volgende jaren tot 92, 37, 36, 13, 19, 13. Is het bewijs van den invloed van de methode van Fresenius en Babo op die cijfers niet te leveren , het zeer sterk afnemen van het aantal gevallen na het bekend worden daarvan , is zeker opmerkelijk.

\ an andere landen heb ik geen goed uiteengehouden statistieken kunnen vinden; ik koos daarom tot voorbeeld Frankrijk.

Het kan niet in mijne bedoeling liggen U van deze plaats te wijzen op de strenge kritiek , die de scheikundige op zijn eigen onderzoek moet uitoefenen, hoe hij rekening moet houden met de zuiverheid der door hem gebruikte stoffen,

Sluiten