Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het in de lucifers voorkomt een hevig vergift is, maakt het in verbinding een bestanddeel uit van verschillende voedingsstoffen en van het menschelijk organisme. Alleen dus onverbonden phosphorus moest worden aangetoond, alvorens men recht had over een vergiftiging door phosphorus te spreken. De methode van Fresenius en Babo verandert phosphorus snel in een verbinding, welke die uitspraak onmogelijk maakt.

Een Duitsch scheikundige , Mitscherlich , wees den weg langs welken men met zekerheid nog 1\.im gram phosphorus aantoonen kan. In den toestel daarvoor door hem uitgedacht en naar hem ,,toestel van Mitscherlich" genaamd , wordt gebruikt gemaakt van de eigenschap, dat phosphorus door verwarmden waterdamp vervluchtigt, en in dezen toestand met de lucht in aanraking komende, een lichtglans verspreidt. Deze kan met volkomen zekerheid bij aanwezigheid van niet meer dan limo gram phosphorus, in een donker vertrek een half uur achtereen worden waargenomen.

Wanneer de onderzoeker dien lichtschijn ziet is hij zeker, dat in de stof aan zijn onderzoek onderworpen, vrije phosphorus aanwezig is.

Nog andere methoden voor het opsporen van phosphorus, wanneer aan de uitvoering van die van Mitscherlich bezwaren verbonden zijn, zijn bekend, doch ik ga die met stilzwijgen voorbij.

Heeft ook in dit geval de zekerheid , dat het nog mogelijk is uiterst geringe hoeveelheden phosphorus op te sporen en aan te toonen, gunstigen invloed uitgeoefend en het plegen van misdryven door middel van phosphorus doen verminderen? Onmogelijk is het niet; maar dat het met zoo groote waarschijnlijkheid als bij arsenicum daaraan toe te schrijven zou zijn, mag men niet aannemen.

Het meer en meer verdringen van de vroegere phosphorus

Sluiten