Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in staat te zijn door kleurveranderingen met groote zekerheid te kunnen herkennen, bleken dubbelgangers te hebben op het gebied der rottingschemie. Deze dubbelgangers vertoonden in kleurreacties, en wel in die, welke als de meest kenmerkende werden geacht, zooveel overeenkomst met de plantenbases, dat op deze verschijnselen alléén een 1 besluit te trekken onwetenschappelijk en dus onjuist was.

Ook het omgekeerde is bij het toepassen van uitsluitend physiologische proeven (ik wees er zoo even reeds op bij tetanine) gebleken.

Beide kenmerken , scheikundige en physiologische, komen echter bij ptomatinen en plantenbases gezamenlijk nooit zóó overeen of elkander zelfs zoo nabij, dat een juiste beslissing daardoor onmogelijk wordt.

Dat derhalve naast het scheikundig, het physiologisch onderzoek niet gemist worden kan, behoeft zeker wel geen betoog.

De^bestrijdsters en bestrijders van het nemen van proeven op levende dieren voeren dien strijd ongetwijfeld met innige overtuiging, met een ijver en met een warmte , die voor hun hart pleit.

De toxicoloog mag hen daarover niet hard vallen, omdat zij feitelijk niet weten wat zij doen, en desonkundigen zijn.

De tijd veroorlooft mij niet dit in het breede aan te toonen. Alleen dit wensch ik op te merken, dat het toxicologisch, dus ook het gerechtelyk onderzoek en derhalve ook de juiste rechtspraak , bedenkelijk schade zouden lijden , wanneer andere landen het voorbeeld van het immers aan de spits der humaniteit staande Engeland in deze zouden volgen.

Op het punt van vivisectie is men in Engeland uitermate teergevoelig, althans wanneer het dieren geldt; in Zuid-

Sluiten