Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne hoop op vaste aanstelling, liij zij verzekerd, dat dit niet is toe te schrijven aan mindere waardeering van zijnen onvermoeiden ijver.

Mijne Heeren Studenten in de wis- en natuurkunde, ik heet U hartelijk welkom in deze nieuwe inrichting! Eindelijk ben ik zoo gelukkig, U eene uitstekende gelegenheid te kunnen aanbieden tot beoefening der mineralogisch-geologische wetenschappen. Ik roep U toe de woorden, die aan weerszijden boven den hoofdingang van dit gebouw in steen gehouwen te lezen zijn: ,,Hic saxa loquuntur" en ,.mente et malleo". Laat m. a. w. in hetgeen in museum en laboratorium te aanschouwen is, de natuur zelve tot U spreken! Tracht door inspanning van den geest, maar ook door practisch onderzoek in onze wetenschap door te dringen en zoo mogelijk tot hare vermeerdering bij te dragen!

Mojre dit doel worden bereikt en deze inrichting daartoe bijdragen, onze schoone wetenschap hier meer bekend en meer bemind te maken. Ik eindig met dezen wensch en den ouden mijnwerkersgroet „Gliick auf!

Sluiten