Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DJELOETOENG-ZAKEN.

Het is misschien niet van algemeene bekendheid, dat in de wouden van Sumatra en Borneo een boom groeit, die een product oplevert, dat aan de caoutchouc-industrie wordt dienstbaar gemaakt. Dit product is de djeloetoeng. Het wordt gewonnen van verspreid in het wild voorkomende boomen van de geslachten Dy era en Alstonia, die veelal in moerassige streken groeien. De djeloetoeng wordt daaruit verkregen door het melksap af te lappen en dit te koken. De massa, welke dan tot stolling komt, wordt in vochtigen toestand tot groote blokken gevormd, die onder water bewaard worden. Zij wordt van de Inlandsche verzamelaars opgekocht door Chineezen te Palembang, Djambi, Pontianak, Sampit en Bandjermasin en uitgevoerd met in hoofdzaak de Amerikaansche markt als eindbestemming. Djeloetoeng bevat ongeveer 15 pCt. caoutchouc en overigens harsachtige stoffen. In Amerika weet men er echter goedkoope caoutchoucwaren van te maken en djeloetoeng als caoutchouc-surrogaat te gebruiken, terwijl men de voor dat doel niet te gebruiken harsachtige stoffen voor de verf- en vernisindustrie schijnt te benutten.

De uitvoer uit Nederlandsch-Indië is in de Statistiek niet met juistheid na te gaan, omdat djeloetoeng daarin met caoutchouc en getah pertja vermengd voorkomt. Een beter inzicht van dien uitvoer is te verkrijgen uit de statistiek van Singapore. De verschepingen van djeloetoeng van deze haven bedroegen in pikols:

Sluiten