Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concessie te verkrijgen en het schijnt, dat zij bij het Departement van Landbouw daarvoor de vereischte medewerking vinden. De voorwaarden, waarop dit Departement eene concessie zou willen verleenen, luiden als volgt:

Artikel 1.

(1). Deze concessie, officieel aangeduid met den

naam van wordt verleend voor den tijd van

dertig achtereenvolgende jaren, ingaande met den dag waarop zij overeenkomstig het bepaalde bij artikel 3 van bovenvermeld besluit zal zijn aanvaard.

(2). De concessionarisse zal zes jaren na aanvaarding der concessie alle op het concessie-terrein voorkomende djeloetoengboomen in exploitatie genomen moeten hebben, in dier voege, dat na een jaar een tiende gedeelte der aanwezige boomen in exploitatie zal zijn, na twee jaren een vijfde gedeelte, en vervolgens elk volgend jaar een vijfde gedeelte meer.

(3). Uiterlijk binnen twee jaren na de aanvaarding dezer concessie zullen op Nederlandsch-Indisch grondgebied in werking moeten zijn gebracht een of meer fabrieken van voldoende capaciteit voor de bereiding van alle djeloetoeng door de concessionarisse uit het concessie-terrein verkregen, tot een gezuiverd product, minstens zestig procent zuivere caoutchouc inhoudend.

(4). Het is aan de concessionarisse niet vergund uit te voeren uit, of aan de markt te brengen binnen Nederlandsch-Indië ongezuiverde djeloetoeng of een gezuiverd product van geringer caoutchoucgehalte dan zestig procent.

(5). De concessionarisse zal de djeloetoengboomen op het concessie-terrein voorkomende, registreeren, in dier voege dat de in exploitatie genomen boomen op

Sluiten