Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de concessie op de dan gestelde voorwaarden aanspraak hebben.

Artikel 14.

(1). Bij expiratie van deze concessie zullen, indien zij niet wordt vernieuwd, alle gebouwen en inrichtingen door de concessionarisse opgetrokken, binnen een jaar door haar verwijderd worden. Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië heeft echter het recht, mits voor het tijdstip van expiratie der concessie de concessionarisse daarvan kennisgevend, die gebouwen en inrichtingen desverkiezende van de concessionarisse over te nemen tegen onderling overeen te komen prijs.

(2). Kunnen partijen het daarover niet eens worden, dan zullen die gebouwen en inrichtingen getaxeerd worden door drie scheidslieden.

(3). De rechten, die de concessionarisse op die gebouwen en inrichtingen kan doen gelden, vervallen door het verloopen van een jaar, nadat bij expiratie der concessie het Gouvernement van Nederlandsch-Indië zal hebben verklaard, niet tot overneming genegen te zijn.

(4). De voorschriften van de vorige drie alinea's van dit artikel zijn ook van toepassing, indien de concessie overeenkomstig de bepalingen van artikelen 1, (alinea 7), 5 (alinea 1) en 7 (alinea 5) wordt vervallen verklaard of ingevolge die van artikel 6 van rechtswege komt te vervallen, en eveneens indien zij op verzoek van de concessionarisse wordt ingetrokken.

Artikel 15.

(1). De geschillen, die naar aanleiding van deze concessie mochten ontstaan, zullen voor zoover niet anders bepaald, worden onderworpen aan de beslissing van drie scheidslieden waarvan een aan te wijzen door het

Sluiten