Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelte van den stainomtrek is verwijderd, gestaakt wordt totdat de schors weder geheel is bijgegroeid. Op overtreding van deze voorwaarde is straf bedreigd.

De Inlanders, die een vergunning krijgen, gaan er in het bosch op uit om de boomen, waarvoor die vergunning geldt, te tappen. De djeloetoengkeur wil, dat zij dat werk zorgvuldig doen. Maar de natuur gaat boven de leer. Niet zelden moet het .tappen geschieden, terwijl de man tot aan de heupen in het water staat. Daarbij is voor hem geen gelegenheid om naaide moerassige oerwouden veel levensmiddelen meê te nemen en is het bewerken van een machtigen djeloetoengboom een zware en ongezonde karwei. Het is een eisch van het werk dat de tapper in den kortst mogelijken tijd zooveel mogelijk product verzamelt.

Niet alleen zijn ingeboren zorgeloosheid, ook goede redenen brengen mede, dat het bewerken der djeloetoengboomen door hem met een ruwe hand plaats vindt en de keur en den boei ten spijt menige boom daarvan het offer wordt.

Aan Landbouw is dit laatste natuurlijk een doorn in het oog. Het voelt voor eene concessie juist daarom zooveel omdat het in eene concessie het middel ziet om de djeloetoengboomen te exploiteeren zonder dat ze verloren gaan. De concessionaris moet ze immers volgens de voorwaarden netjes aansnijden tot aan het cambium en tot op ten hoogste een derde van den stamomtrek.

Dit doel is met de djeloetoengkeur niet bereikt: met eene concessie hoopt Landbouw het wel te bereiken. Door menschen, die van nabij met de exploitatie van djeloetoengboomen bekend zijn, wordt deze verwachting echter niet gedeeld. Zij denken, dat er onder het beheer van een concessionaris niet veel veranderen zal.

Sluiten