Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij de zekerheid had verkregen, dat er iets reëels in gelegen is, zou de Regeering de kans loopen een lichtvaardig spel te spelen met de belangen, die zij tot nu toe gelegenheid heeft gelaten zich bij djeloetoeng te ontwikkelen. Het bedrijf der opkoopers en exporteurs wordt ineens gefnuikt, wanneer er een concessie verleend wordt. Men kan zich daarbij neerleggen, indien de concessie werkelijk verbetering in den toestand brengt, maar men mag het afbreken van belangen, die zich onder de auspiciën der Regeering met moeite en beleid hebben opgebouwd, als wispelturig en ongerechtvaardigd veroordeelen, indien de concessie de bewerking der boomen bij het oude laat. Is het de Regeering te doen om uit de djeloetoeng meer inkomsten te trekken, zoo kan zij dit doel ook zonder concessie bereiken door middel van het uitvoerrecht.

Het belang voor de Regeering om geen concessie uit te geven voordat zij zeker van hare zaak is, klemt te meer omdat de bepaling in de concessievoorwaarden betreffende de oprichting eener fabriek tot bereiding van djeloetoeng in zich de kiem bevat tot samenbrenging van alle djeloetoeng opbrengende terreinen in ééne hand. Een houder van een gedeelte dezer terreinen die eene of meer fabrieken heeft bekostigd en alleen afgewerkt product mag uitvoeren, wordt op de wereldmarkt daardoor gehandicapt, wanneer anderen vrij zijn die markt van ruwe djeloetoeng te blijven voorzien. De beperking van de vrijheid van den concessionaris in dit opzicht kan moeilijk als het laatste woord worden beschouwd doch moet de eerste stap worden geacht op den weg naar monopolisatie van alle djeloetoeng in Nederlandsch-Indië in handen van één belanghebbende- Als alles naar

Sluiten