Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet van 24 Juni 1901, S. 187, betreffende wijziging der artt. 24 zesde lid, 26, 39, 41 tweede lid, 44 onder h, 45, 54bis, 57, 58, 59 vierde lid en 69 zesde lid. Voorts instelling van de artt. 26bis en 45bis.

Zie Bijl. Hand. 2e Kamer, 1900/1901, n°. 158, 1—24.

Hand. id. 1900/1901, bladz. 1604—1653, 1656—1673, 1675—1696, 1790.

Hand. le Kamer 1900/1901, bladz. 430 — 434, 511—516.

De wet van 17 Augustus 1878, S. 127, is in de oude spelling uitgevaardigd. Herhaaldelijk heeft de Regeering bij de wijzigingswetten, laatstelijk bij de wet van 24 Juni 1901, S. 187, de nieuwe spelling gebezigd, wat ook het geval is met de meeste besluiten ter uitvoering van de wet genomen. Daarom is in deze uitgaaf ook de nieuwe spelling gevolgd.

Sluiten