Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gebruik van woordenboeken bij het examen is verboden.

PROGRAMMA van het examen ter verkrij-

Iging eener akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de Fransche, lloogduitsche of Engelsche faal, naar aanleiding van art. 65 der wet tot regeling van het lager onderwijs. (1)

De vereischten zijn:

Kennis der taalregels, zoowel van de syntaxis als van de vormleer.

Het vertalen van een stuk in proza of poëzie uit de vreemde taal in het Nederlandsch.

Het vertalen van een gemakkelijk prozastnk nit het Nederlandsch in de vreemde taal.

Eenige vaardigheid in het spreken der taal; eene goede nitspraak.

Het gebruik van woordenboeken bij het examen is verboden.

PROGRA.MMA van het examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal, het handleekenen, de beginselen der landbouwkunde en de gymnastiek, naar aanleiding van art. 65 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127.)

A. Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal.

(Dit programma is vervangen door het hieraan voorafgaande, bij besluit van 14 October 1884, S. 216.)

B. Handteekenen.

(Dit programma is vervangen door dat vastgesteld bij besluit van 24 October 1884, S. 219.

C. Landbouwkunde. (2)

(1) Dit programma is aldus nader vastgesteld bij besluit van 14 October 1884, S. 216.

(2) Dit programma is ingetrokken en vervangen door dat vastgesteld bij besluit van 26 Mei 1897, S. 161, hierna opgenomen.

Sluiten