Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Gymnastiek. (1)

De vereischten zijn :

bekendheid in hoofdzaak met den bouw en de verrichtingen van het inenschelijk lichaam;

bekendheid meer in bijzonderheden met de beenderen en hunne verbindingen en met de meest belangrijke spieren , voornamelijk in verband met de meest gebruikelijke oefeningen in de gymnastiek ;

bekendheid in nuttige lichaamsoefeningen;

eenige bedrevenheid in het leiden van gymnastische oefeningen voor leerlingen van beiderlei sekse en van den leeftijd, waarop zij de school voor gewoon lager onderwijs plegen te bezoeken , inzonderheid van de navolgende oefeningen:

a. oefeningen, zonder toestelleD (zoogenaamde vrije en orde-oefeningen en gymnastische spelen);

b. oefeningen met stokken of staven, met halsters en met het (lange en korte) springtouw;

c. oefeningen met de evenwichtstoestellen, aan de horizontale ladder; aan de klimpalen en klimtouwen en in het hoog en ver springen;

bekendheid met de voorzorgen, bij het geven van gymnastiekonderwijs aan de bovengenoemde leerlingen in acht te nemen.

Voor vrouwelijke aspiranten bepaalt zich het examen tot die oefeuingen, welke geschikt kunnen worden geacht voor kinderen beneden den leeftijd van 8 jaren en voor meisjes boven dien leeftijd, die de school voor gewoon lager onderwijs bezoeken.

Besluit van den 9den Augustus 1879, S. 149, omtrent het afnemen der examens in de levende talen, waarvoor de programma's bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1879 {,Staatsblad n°. 148) zijn vastgesteld. Wij WILLEM III, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 19 Juli 1879, litt. N , afdeeling Onderwijs;

(1) Dit programma is aldus nader vastgesteld bij het besluit van 24 April 1885, S. 112.

Sluiten