Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL B

PROVINCIE

LIJST van de over het eerst(L halfjaar 18 . . geïnde

tweede

bijdragen voor pensioen van de onderwijzers en onderwijzeressen aan de openbare lagere scholen in bovenvermelde provincie.

belang hebbenden.

betrekking. standplaats, j

grondslag

verantwoord

der

beloop.

b ij d rage.

Aanmerkingen.

I

Deugdelijk verklaard door ons Ged. Staten der provincie •

Te den

Behoort bij Kouinklijk besluit van 8 Februari 1881, ^.^{Staatsblad n°. 26).

Mij bekend,

Be Minister van Binnenlandsehe Zaken, {(f t-) Six.

model C.

PROVINCIE

LIJST der quitantiën van in 'sRyks schatkist gedane

stortingen, wegens de over het eci8te halfjaar 18 . .

tweede

geïnde bijdragen voor pensioen van de onderwijzers en onderwijzeressen aan de openbare lage scholen in bovenvermelde provincie.

Kantoor van den betaalmeester.

Dagteekening. Nommer.

Bedrag.

Kantoor van den betaalmeester.

Dagteekening. Nommer.

Bedrag.

! P. Tr. |

I

...

Transp.

Aldus opgemaakt door ons Ged. Staten der provincie

Te den

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 Februari 188], n°. 23 {Staatsblad n°. 20).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandsehe Zaken, {(/et.) Six.

Sluiten