Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. PROGRAMMA van het examen, ter verkrijging eener akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in het vak q, in art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) genoemd, naar aanleiding van art. 65bis van die wet, zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123).

De vereischten zijn:

Het behoorlijk vervaardigen van een geschaduwde teekening van eenvoudige voorwerpen en van een niet te samengesteld relief-ornament naar de natuur.

Kennis van de beginselen der perspectief.

Kennis van de eischen van klassikaal teekenonderwijs in het algemeen en van eene goede methode in het bijzonder.

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 October 1884, n°. 7 (Staatsblad n°. 219).

Mij bekend, Be Minister van Binnenlandsche Zaken, {get.) Heemskerk.

Besluit van den Vèden Februari 1890, S. 26, ter uitvoering van artikel 54bis der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 {Staatsblad n°. 175). {Zooals dit besluit is aangevuld bij dat van 30 November 1895, S. 184.)

Wij WILLEM III, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 24 Januari 1890, litt. A, afdeeling Algemeeue Zaken en Comptabiliteit en litt. A, afdeeling Onderwijs;

Overwegende, dat door Ons de noodige voor schriften moeten gegeven worden tot uitvoering van art. 54bis der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 {Staatsblad n°. 175);

Gelet op artikel 5 van laatstgenoemde wet;

Sluiten