Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, wordt voor het aantal schoolgaande kinderen het aantal onderwijzers gevorderd in onderstaande tabel vermeld.

Gevorderd aantal onderwijzers op

Aantal

leerlingen. T Jall. l jaD. 1 Jan. 1 Jan.

1894. 1895. 1897. 1899.

41—90 . . 1 1 1 1

91—144 . . 1 2 2 2

145—199 . . 2 2 3 8

200—254 . . 2 3 4 4

255—309 . . 3 3 4 5

310—364 . . 3 4 5 6

365—419 . . 4 5 6 7

420—474 . . 5 6 7 8

475—529 . . 6 7 8 9

Aan scholen met meer dan 529 leerlingen wordt op 1 Januari 1894 voor elk tachtigtal, op 1 Januari 1895 voor elk zeventigtal, op 1 Januari 1897 voor elk zestigtal en op 1 Januari 1899 voor elk vijf en vijftigtal leerlingen boven de 474 een onderwijzer meer vereischt.

Onder de onderwijzers in dit artikel bedoeld zijn de hoofden van scholen niet begrepen. (1)

3. Ons besluit van 3 October 1884 {Staatsblad n°. 207) wordt ingetrokken.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 18den April 1890.

(ffet.) W I L L E M.

Be Minister van Binnenlandsche Zaken, (ffel.) de Savornin Lohman.

(Uitgeg. 22 Ayril 1890.)

(I) Dit besluit werd aangevuld voor zooveel de bijzondere scholen betreft, bij besluiten van 20 December 1893, S. 215, 24 December 1894, S. 238, 23 December 1895, S. 226, 28 December 1896, S, 231 en 24 December 1897, S. 265. Deze besluiten waren van tijdelijken aard en zijn thans vervallen.

Sluiten