Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL A, bedoeld in artikel 3 dei Regelen, behoorende bij het Koninklijk besluit van 29 Juni ]890, n". 16 {Staatsblad n°. 97). {Zooals deze tabel is gewijzigd bij besluit van 14 April 1898, S. 108.)

VAKKEN.

Nederlaudsche taal, lezen en schrijven Vaderlandsche geschiedenis . .

Aardrijkskunde

Rekenkunde

Kennis der natuur

Zang

Handteekenen

Gymnastiek

Nuttige handwerken voor meisjes .

Fransche taal

Wiskunde

Paedagogiek

Getal uren

Eerste klasse. Tweede klasse.

Derde klasse. Vierde klasse. Geheel getal lesuren

| 4 i 4 3 3 14

lil 2 2 6

2 2 1 1 6

2 12 2 2 8

2 | 2 2 2 6

1 I 1 lT 1 2

2 | 2 2:2 4

1 | 1 1 1 1 3

2 i 2 2 | 2 4 2:2 2 2 6

2 2 2 6

» ! „ j 2 ! 3 5

8 —j - 7

11 13 15 16 70

Mij bekend,

De Minister van Binnenl. Zaken, {ffet.) de Savornin Lohman.

1 A B E L B, bedoeld in artikel 3 der Kegelen, behoorende bij het Koninklijk besluit van 29 Juni 1890, n". 16 {Staatsblad nü. 97). {Zooals deze tabel is gewijzigd bij besluit van 14 April 1898, S. 108.)

VAKKEN.

Nederlaudsche taal, lezen en schrijven. Vaderlandsche geschiedenis .

Aardrijkskunde

Rekenkunde

'Kennis der natuur

Zang

Handteekenen

Gymnastiek

Nuttige handwerken voor meisjes . Paedagogiek

Getal uren

Eerste , klasse.' Tweede klasse. Derde klasse, j

Vierde klasse.|

Geheel > getal

4 4 3 3 14

112 2 6

2 2 11 6

2 ; 2 2 2 8

2 | 2 2 2 6

1 | 1 1 | l 2

2 | 2 2 | 2 4

1 1 1 1 2

2 2 2 2 4

. I . 2 3 5

8 6

9 9 12 13 57

Mij bekend,

De Minister van Bmnenl. Zaken, (get.) de Savornin Lohman.

Sluiten