Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluiten van den gemeenteraad. Getal en omvang der scholen. 18. 19.

Bestekken voor den bouw en verbouw van scholen enz. 50.

Bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs. 6. 7. „ Vervallenverklaring van die bevoegdheid. 10. 11.

Bevordering van het schoolbezoek. Titel VI, art. 82.

Bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid. 6. 51. 56. enz.

Bijdragen voor gemeente- en bijzondere kweekscholen voor onderwijzers enz. 12. „ door het Rijk in de kosten van onderwijs. 45. 45£»f.

Bijdrage voor pensioen, door de onderwijzers. 41. „ voor ieder schoolgaand kind in de kosten

van onderwijs. 46.

„ voor bijzondere scholen. 54bis.

Bijzonder onderwijs. 15. Titel III, art. 51—54bis.

Bijzondere scholen. 3. 51—54bis.

Boeken. Leer- 21.

Boeten en straffen. Onderwijs in afgekeurde lokalen. 9.

„ Schorsing, ontslag. 30. 81. 32. „ Vervallen van de bevoegdheid. 10. 11.

Brandstoffen voor de schoollokalen. 44.

Burgemeester en wethouders. Voordracht van hoofdonderwijzers en onderwijzers. 28. „ Bewijs dat zij de akte van bekwaamheid enz., van bijzondere onderwijzers gezien en in orde bevonden hebben. 51. 52. „ Voordracht tot het doen vervallen der bevoegdheid van bijzondere onderwijzers tot het geven van onderwijs. 53. „ Plaatselijk toezicht. 70.

„ Bevoegdheid, bij het ontbreken eener plaatselijke schoolcommissie, tot benoeming van gecommitteerden voor het bezoeken der scholen. 79.

Candidaten in de letteren en in de wis- en natuurkunde. 7.

Commissiën tot het afnemen van examens. 57. 62.78.

Districts-schoolopzieners. Toezicht. 5. 67. 76. „ beslissen bij weigering van den arrondisse-

Sluiten