Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeenteraad bepaalt het getal der openbare scholen. 18.

„ bepaalt de jaarwedden en toelagen aan de

onderwijzers enz. 26.

„ benoemt de onderwijzers. 28.

„ kan eene schoolcommissie benoemen. 70.

Geschiedenis. Onderwijs in de beginselen der — 2.

Getal openbare scholen. 18. 21. 70.

„ der onderwijzers als bijstand op de scholen. 24.

Getuigschrift van goed zedelijk gedrag, om tot onderwijzer benoemd te worden. 27. 51.

Gevangenen. Onderwijs aan — 15.

Gymnastiek. Onderwijs in de — 2. 15.

„ Bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om vrijstelling te verleenen van de verplichting tot het geven van onderwijs in het vak j van art. 2. 16.

Godsdienst. Onderwijs in de — 22. 22.

„ Daarvoor kunnen de schoollokalen buiten de schooluren beschikbaar gesteld worden. 22.

Handel. De onderwijzers drijven geen — 35.

Herhalingsonderwijs. 17. 26 bis. 45 bis.

Handteekenen. Onderwijs in de eerste oefeningen van het — 2.

Handwerken voor meisjes. Onderwijs in — 2. 15. H oofd der school. 5. 23. 24. 43. 45. 46. 51. 68. 70. „ Bijstaud naar het getal leerlingen. 24.

Huishuur van onderwijzers. 26.

Huisonderwijs. 1.

Inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht.

Afkeuring van schoollokalen. 5. Inspecteurs. 67. 68. 77.

Inwerkingtreding der wet. 93.

Jaarwedde van de onderwijzers. 26.

„ van de inspecteurs en districts-schoolopzieners. 68.

Kennis der natuur. Onderwijs in de beginselen van de — 2.

Kosten van onderwijs. 43—50.

„ voor het afleggen van examens. 65 ter.

Kundigheden waarover de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid loopen. 60. „ Kweekelingen. 8. 32bis.

Sluiten