Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze serie zijn verschenen :

1. Grondwet, 10" druk, i900 / 0 50

2. Wet op het Kiesrecht, 4n druk, 1901 ' „ 0 50

3. Provinciale wet, 7C druk, 1897 . . " 0 25

4. GemWSé'wet, 13* druk, 1899 . . . . " 0.50

5. Wet Nederlandsoh-Indië, enz., 3e dr. 1897. * 0 75

6. Wet Armbestuur, 8' druk, 1899 . . . ° 0.25

7. Wet Lager Onderwijs, 13" druk, 1901 . " 0.50

8. Wet Middelbaar Onderwijs, 7e dr., 1896. „ 0 50

9. Wet Hooger Onderwijs, 4e druk, 1898. ° 0.50

10. Wet Gebouwde Eigendommen, 1897. . I 0^25

11. Wet Nationale Militie, 8e druk, 1898 . ° 0.50

12. Wet op de Schutterijen, 9" druk, 1899. " 0.50

13. Wet Inkwartieringen, 6" druk, 1901 . I 0.25

14. Wet Maten, Gewigten, enz., 6edr., 1901 ° 0.50

15. Wet Jairt en Visscherij, 8e druk, 1898. ,, 0.25

16. Wet Afkoopb. der Tienden, 4e dr', 1899. ° 0.25

17. Wetten Burg Pensioenen, enz. 3* dr.,1900. 0.25

18. Wet op het Zegel, 11' druk, 1901 . . " 0*25

19. Wet Grondbelasting, 4" druk, 1900 . . ° 0.25

20. Wet Collegien van Zetters, 5» druk, 1901. " 0.25

21. Wet recht van Successie, 10» druk, 1901. * 0.50

22. Wet Brievenposterij, 2' druk, 1900 . . * 0.50

23. Wet omtrent den Waarborg, 6C dr., 1901. * 0.25

24. Wet Onteigening, 6* druk, 1899 l 0.25

25. Geneeskundige Wetten, 6' druk, 1896 . * 0 50 2fi. Wet Besmettelijke Ziekten, 7" dr. 1901. ° 0.25 27. Wet Veeiirtsenijk. Staatstoez., 5'dr., 1896. " 0^50 28 Wet op de Hondsdolheid, 4' druk. 1901. 0.15

29. Wet Begraafplaatsen, 6' druk. 1901. . I 0^25

30. Wet Oprichten v. Inrichtingen, 6'dr., 1901. 0.25

31. Wet Stoointoei-tellen, 2' druk, 1900. . „ '0.25

32. Met Spoorwegen, 5E druk, 1901 . q qq

33. Wet Kamers van arbeid, 2* druk, 1901. „ 0 25

34. Wet Personcele belasting, 3' dr., 1900. * 0.25

35. Regiem. Rijkskanalen enz., 3e dr., 1899. 0 50 •i6. \\ et Ongel). Eigendommen, 4' dr , 1901. „ 0.25 37. Wet Notarisambt, 4" druk, 1901 . . * 0 25 38 Met Waterschapsbesturen, 3'1 dr., 1899. „ 0.25 39. A\et middelen van vervoer, 3" dr., 1896. „ 0.15 ■10. Wet bescherm, diersoorten, 31" dr , 1897. „ 0.15

41. A\et kleiuh. Sterkeu drank, 8'dr., 1901. „ 0.25

42. Wet Coöperatieve Vereenieingen, 1899 0 25 4 3. Wet Postpakketten, 5( druk, 1900 . . „ 0.25 44. Reis- en Verblijfkosten, 3" druk, 1898 . 0 25 15. Zeevisscherijen, 3f druk, 1901. . . 0 25 4 6. Wet Krankzinnigen, 3e druk, 1898 . . I 0.25

47. labrieks- en handelsmerken, 2"dr.,1901. „ 0.25

48. Wet Bevolkingsregisters, 3" druk, 1898. I 0 25

49. Wet overmatigen arbeid, 8' ilruk, 1897. „ 0 25

50. Wet op dcu Boterhandel, 1900 '. . 0 15

51. Wet dragen van Wapenen, 3P dr., 1900. 0.15

52. Wet Locaalspoorwegen, 2' druk, 1896 . „ 0.50

53. \\ et Vermogensbelasting, 1894 . 0.25

54. Wet Bedrijfsbelasting, 1893 0.50

55. Wet Faillisseineut, 3' druk, 1901 . . " 0.25

56. Wet Invoerrechten, 1895 „ 0.25

57. Wet op de veiligheid, 2' druk, 1899 . " 0 25

58. Besluiten grenzen van gemeenten, 1897. „ 0.25

59. A\ct financieele verhouding, 1897. . . „ 0.25

60. Wet op den Leerplicht, 2e druk, 1901 . „ 0.25

61. Ongevallenwet, 1901 0.50

Bovenstaande wetten, te zamen in portefeuille met linten en vergulden rugtitel of in étui j 19.75.

Sluiten